Privacyverklaring


Country Line Dancers
Born Country
Privacyverklaring.

Privacyverklaring van CLD Born Country ingeschreven in kamer van koophandel onder Hendrikse VOF/ CLD Born Country. Onder nummer 3014.9989

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonlijke gegevens de CLD Born Country verwerkt en voor elke doeleinden deze gegevens worden gebruikt wanneer de CLD Born Country op welke manier dan ook benaderd wordt.
Te denken aan Internet, in persoon, via Mail en dergelijke

1. Born Country verzamelt de volgende gegevens
·         Naam + voornaam
·         Adres
·         Emailgegevens
·         Telefoonnummer
·         Geboortedatum


Het gebruik van persoonsgegevens
Born Country verwerkt bovenstaande gegevens indien U
·         Zich ingeschreven heeft als danser bij Born Country of 1 van haar afdelingen
·         Schriftelijk kenbaar maakt dat er informatie verstrekt kan worden indien daarom gevraagd wordt

Born Country gebruikt uw gegevens voor:
·         Het versturen van de nieuwsbrief
·         Om u beter van dienst te zijn
·         Contact met u op te nemen en uiteraard te onderhouden
 
2. Verzending Emails
·         E-mails worden in groepsverband ALTIJD verzonden via BCC, dat wil zeggen dat niemand de emailadressen kan zien.
·         Bij het opzeggen van het lidmaatschap word het emailadres verwijderd.

3. Foto’s en Filmpjes
·         Tijdens speciale lessen, Vrije dansavonden, demonstraties, optredens worden foto’s en filmpjes gemaakt, deze worden door Jane bewaard en op de foto en filmsite en de facebooksite en website van Born Country gezet.
·         Heeft U bezwaar dat uw foto op de site komt te staan, geef dat dan even door aan Jane.
·         Zij maakt er dan een aantekening van. Natuurlijk met uitzondering van groepsfoto’s


4. Informatie, Wijzigingen en Bezwaar.
U kunt telefonisch contact opnemen met Jane Hendrikse via telefoonnummer
0346-212817 of via de mail: Born.country@casema.nl voor:
·         Meer informatie over de wijze waarop Born Country de persoonsgegevens verwerkt.
·         Voor vragen over privacyverklaring
·         Als u inzage wilt in uw persoonsgegevens zoals die bij Born Country zijn verwerkt,
·         Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens door Born Country

5. Beveiliging van uw gegevens
·         Born Country zal uw gegevens alleen gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.
·         Born Country zal van toepassing zijnde technische en organisatorische maatregels treffen om uw gegevens te beveiligen

6. Informatie aan derde
·         Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt, tenzij u schriftelijk (via mail) toestemming verleend of er vanuit een gerechtelijke uitspraak of op basis van wetgeving een verplichting aan Born Country wordt opgelegd.

7. Wijziging Privacyverklaring
·         Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt aangepast.
·         Ons advies is deze verklaring regelmatig te raadplegen op de website van Born Country
Ø  http://borncountryjane.blogspot.com (Foto en filmsite Born Country)





Geen opmerkingen:

Een reactie posten